Poznaj naszych partnerów – Grodzisk Mazowiecki

04 października, 2022

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki to nowoczesna przestrzeń, która łączy tradycyjną funkcję biblioteki z centrum multimedialnym, społecznym i kulturalnym. Nowa siedziba, mieszcząca się w budynku Mediateki przy ul. 3 Maja 57, została zaprojektowana z myślą o zmieniającej się funkcji biblioteki – poza miejscem wypożyczenia książek staje się ona centrum aktywności lokalnej, miejscem spędzana wolnego czasu, kreatywną przestrzenią przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców. Aranżacja przestrzeni oraz zaimplementowanie nowych technologii było możliwa dzięki pozyskanym dofinansowaniom z projektów napisanych przez Bibliotekę, o których więcej w zakładce Projekty. Cel i misja zawarte są również w strategii, którą biblioteka opracowała na lata 2015 – 2020. Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj: Strategia Rozwoju.

W Bibliotece wykorzystujemy nowatorskie rozwiązania takie jak stanowiska samodzielnej obsługi czytelniczej, bieżnię VR, narzędzia edukacyjne z zakresu techniki i sztuki. Nowe multimedia takie jak filmy, audiobooki, książka mówiona doskonale uzupełnią książkę tradycyjną w naszej bibliotece.

Biblioteka oferuje również możliwość wypożyczania oraz zwrotów książek do Książkomatu usytuowanego na stacji PKP i Wrzutni oraz Selfcheck – samoobsługowe stanowisko wypożyczeń.

Nowością jest przeszklony boks dla najmłodszych dzieci z interaktywnymi zabawkami edukacyjnymi oraz sala YouMedia wyposażona w drukarkę 3D, roboty Photon, stół interaktywny czy wspomnianą bieżnię VR.

Nowe technologie to również łatwiejszy dostęp do zbiorów bibliotecznych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie odtwarzacze książek mówionych, Czytak Plus i Czytak NPN3 , które są przystosowane do obsługi przez osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Książkę cyfrową w formacie Czytak można wypożyczyć nieodpłatnie w godzinach otwarcia biblioteki. Ponadto, biblioteka posiada dostęp do stanowiska wyposażonego w sprzęt ułatwiający zdobywanie i odtwarzanie informacji osobom niedowidzącym. Stanowisko komputerowe z oprogramowaniem powiększającym tekst, znajduje się w czytelni naszej biblioteki.

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki zwyciężyła czwartą edycję konkursu “Samorządowy Lider Cyfryzacji” organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego! Konkurs “Samorządowy Lider Cyfryzacji” wyróżnia i promuje najlepsze i najbardziej dojrzałe projekty teleinformatyczne realizowane na Mazowszu. Nagroda w konkursie to wyróżnienie dla instytucji, które przedstawiły swoje rozwiązania w obszarze zastosowań nowoczesnych technologii cyfrowych i systemów informacyjno-komunikacyjnych, a ich wdrożenie pozytywnie wpłynęły na jakość życia mieszkańców. Konkurs promuje najlepsze projekty realizujące e -usługi dla mieszkańców. Takim projektem okazał się projekt Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim, który zgłosił swoją instytucję pod nazwą projektu: „Biblioteka liderem cyfryzacji na Mazowszu”.

Komisja doceniła między innymi to, że dostęp do zasobów biblioteki może odbywać się on-line, bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki temu biblioteka mimo pandemii była czynna cały czas. Całość zbiorów jest dostępnych w sieci więc można wypożyczać i rezerwować wszystkie książki, gry planszowe, filmy i audiobooki. Cały system biblioteczny jest kompatybilny i jednocześnie informuje bibliotekarza o wpłynięciu zamówienia. O możliwości odbioru książki czytelnik dowiaduje się za pośrednictwem poczty e-mail i SMSa. Co więcej, nie trzeba wychodzić z domu aby zostać czytelnikiem biblioteki! Mieszkańcy mogą zapisać się on-line korzystając ze specjalnie przygotowanego do tego formularza na stronie www. Karta biblioteczna w telefonie? Aplikacja na smartfonie? Też to mamy! Komisja doceniła również urządzenie zwane Wrzutnią, które pozwala na zwrot wypożyczanych materiałów przez całą dobę bez wchodzenia do budynku, natomiast samoobsługowe stanowisko biblioteczne Selfcheck pozwala czytelnikowi na sprawdzenie swojego konta, dokonanie zwrotu lub wypożyczenie książki na własną rękę. Dużą uwagę zwrócono na Książkomat czyli urządzenie podobne do popularnych Paczkomatów do którego Czytelnicy mogą zamawiać książki i odbierać o dowolnej porze dnia czy nocy. Jest to pierwsze tego typu urządzenie w Polsce i specjalnie dla grodziskiej biblioteki stworzono system pozwalający obsługę zdalną. W ramach wdrożonych rozwiązań, strona internetowa biblioteki integruje na portalu www.mojaebiblioteka.pl kilkanaście bibliotek z obszaru województwa mazowieckiego. Ten ostatni projekt, przeprowadzony i zainicjowany przez grodziską bibliotekę, był pionierski na Mazowszu. Dzięki niemu, 12 bibliotek z województwa wprowadziło również do swoich bibliotek usługi cyfrowe. Całość koordynowała grodziska biblioteka i również ona była autorem tego projektu. Jako pracownicy, cieszymy się, że nasze innowacyjne pomysły zwiększające dostęp do kultury zostają docenione w konkursach.

W 2021 roku nagrodę otrzymał również budynek Mediateki, od początku aranżowany i wyposażony przez dyrekcję Biblioteki Publicznej oraz Urząd Miasta. Nagrodę “Obiektu 25-lecia za budynek Mediateki” wręczono podczas finału 25 edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.”.

Zapraszamy do odwiedzin!

Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki została naszym pierwszym partnerem w sieci wypożyczeń międzybibliotecznych i współpracujemy od 21.10.2021