Rok 2022 będzie rokiem Polskiego Romantyzmu

Sejm ustanowił rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego. W uchwale wskazano, […]

Czytaj więcej

Nowości w naszej ofercie

O nowościach w naszej ofercie

Czytaj więcej

Zamawiaj i wypożyczaj książki

Fundacja Depozyt Biblioteczny

Czytaj więcej
Depozyt biblioteczny

Nowy wymiar
wypożyczania książek

Ideą, która przyświeca nam od początku jest upowszechnianie dostępu do książek niedostępnych w obrocie handlowym, a które znajdują się w zasobach bibliotek…

Pandemia koronawirusa SARS-Cov2 pośrednio spowodowała, że pomysł ów jeszcze bardziej zyskał na aktualności. Utworzyliśmy fundację Depozyt Biblioteczny, która jest organizatorem biblioteki na miarę XXI wieku.

Głównym celem naszej fundacji jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, polegającej na rozwoju, promowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa. W zgodnie z Ustawą o bibliotekach, zamierzamy realizować wypożyczenia międzybiblioteczne. Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny zajmie się integracją systemów bibliotecznych z katalogiem Depozytu Bibliotecznego, a także umożliwi wypożyczanie zbiorów za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, w ramach której zarejestrowani czytelnicy będą mogli wypożyczyć rzadką, poszukiwaną książkę z dowolnej biblioteki, w której ona się znajduje i jest dostępna do wypożyczenia.

Naszą siłą będą tytuły Out Of Commerce (OOC), które nie są dostępne na rynku z różnych przyczyn (np. wygasły prawa wydawcy do wznowienia wydania) lub nabycie danego egzemplarza wiąże się z wysokim kosztem, przekraczającym możliwości przeciętnego czytelnika. Chcemy te przeszkody zlikwidować.

Aby móc korzystać z zasobów naszej biblioteki, konieczne jest posiadanie aktywnej karty bibliotecznej. Technologię w postaci aplikacji dla czytelników dostarcza nasz partner – Legimi, a serwis legimi.pl służy jako platforma do czytania. Korzystanie z biblioteki jest nieodpłatne.

Rejestracja może odbyć się zdalnie, za pośrednictwem Internetu (preferujemy tę metodę) lub poprzez odwiedzenie naszego oddziału w Krakowie. Musisz wówczas posiadać ważny dokument zawierającym zdjęcie i PESEL (będziemy chcieli je zobaczyć).

W obu przypadkach poprosimy Cię o zapoznanie się z regulaminami i po ich akceptacji, o wypełnienie formularza zapisu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, pomożemy Ci go wypełnić.
Twoja Karta Czytelnika będzie dostępna z poziomu aplikacji. W tej chwili z zasobów bibliotecznych korzystać mogą jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają zdolności do podejmowania czynności prawnych.

Zapisz się!

Jeśli chcesz otrzymać dostęp do zbiorów wypożyczalni Fundacji Depozyt Biblioteczny, musisz założyć konto czytelnika. Musimy upewnić się, że jesteś prawdziwą osobą, dlatego poprosimy Cię o wypełnienie formularza i potwierdzenie tożsamości. To proste, a wszystkie instrukcje wyświetlimy na ekranie.

Przekażemy do Legimi S.A. następujące dane: numer karty bibliotecznej, nazwa oddziału biblioteki.

Tytuły, które możesz wypożyczać będą wyświetlane w specjalnej kategorii, która nosi nazwę „Abonament biblioteczny”. Z wyszukiwarki w naszym serwisie możesz zostać przekierowany na strony serwisu legimi.pl

Ponadto książki dostępne do wypożyczania z naszej biblioteki będą dostępne nieodpłatnie również w wyszukiwarce wbudowanej bezpośrednio w aplikacji Legimi, która jest zainstalowana na wybranym urządzeniu mobilnym.

Jeśli znajdziesz tytuł dostępny do wypożyczenia możesz dodać go na swoją półkę. Pamiętaj, że wymagane będzie logowanie w aplikacji i użycie karty bibliotecznej. Konto w Legimi służy jako medium elektroniczne niezbędne do wypożyczania publikacji elektronicznych.

Musisz pamiętać, że wypożyczona książka widoczna będzie w Twojej karcie przez 30 dni, po czym zostanie zwrócona i udostępniona do wypożyczenia innym czytelnikom.

W tej chwili oferujemy możliwość wypożyczania książek TYLKO w formie elektronicznej.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj najpopularniejsze pytania i odpowiedzi: FAQ

Depozyt biblioteczny

Oferta dla twojej biblioteki

Biblioteki oraz ich zbiory stanowią dobro narodowe, które służy do zachowania dziedzictwa narodowego. Są przy tym zobowiązane do gromadzenia dorobku naukowego i kulturowego oraz zapewniają do niego dostęp społeczeństwu.

Do najważniejszych celów każdej biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych oraz obsługa użytkowników biblioteki. Odbywa się to poprzez udostępnianie zbiorów oraz informowanie o zbiorach własnych, jak i innych ośrodków kultury (np. innych bibliotek, muzeów, archiwów i centrów informacji naukowej). Fakultatywnie biblioteki zajmują się prowadzeniem działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej.

W otoczeniu szybko rozwijającego się rynku książki elektronicznej oraz zapotrzebowania ze strony czytelników na dostępność utworów w bardziej poręcznej niż papierowa formie, biblioteki będą podążać za tymi potrzebami i oferować swoje zbiory np. w formacie e-booków. Największe wyzwanie stanowi konwersja starodruków oraz pozycji Out Of Commerce do formatów elektronicznych. Fundacja Depozyt Biblioteczny kieruje zatem do Państwa swoje usługi digitalizowania zbiorów bibliotecznych. Usługę tę wykonamy bezpłatnie.

Co oferujemy?

Fundacja Depozyt Biblioteczny zajmie się konwersją egzemplarzy książek papierowych do ich cyfrowych odpowiedników. Proces składa się z profesjonalnego skanowania książki w technologii OCR, korekty tekstu pod względem zgodności treści i konwersji do najpopularniejszych formatów.

Nasze usługi digitalizacji mogą odbywać się dwutorowo.

 1. Jeśli zależy Państwu na ochronie publikacji przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, a zainteresowany czytelnik odnajdzie w zbiorach Państwa biblioteki interesującą go pozycję i zgłosi nam chęć wypożyczenia, skierujemy do Państwa wniosek o wypożyczenie międzybiblioteczne.
 2. Czytelnicy Państwa biblioteki pytają o elektroniczne wersje książek lub posiadacie Państwo w swoich zbiorach wyjątkowo cenne egzemplarze, których użyczanie mogłoby narazić bibliotekę na ich utratę, bądź zwyczajnie chcecie Państwo zabezpieczyć egzemplarz materialny. Wówczas to biblioteka składa wniosek o digitalizację egzemplarza.

W obu przypadkach wysyłamy do Państwa naszego kuriera, który ubezpieczoną przesyłkę dostarcza do nas. Następnie poddajemy dany egzemplarz profesjonalnej digitalizacji oraz konwersji do standardów .epub, .mobi i .pdf

Po zakończeniu procesu książkę zwracamy również za pośrednictwem naszego kuriera.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub chcecie poznać więcej szczegółów, prosimy o wiadomość mailem na adres [email protected]

Wypożyczaniem zbiorów Biblioteki Fundacji Depozyt Biblioteczny innym instytucjom oraz sprowadzaniem materiałów z innych bibliotek zajmuje się zajmuje się bezpośrednio Fundacja. Proces odbywa się zgodnie z obowiązującym regulaminem wypożyczeń międzybibliotecznych.. Sprowadzamy z bibliotek krajowych i zagranicznych książki, kopie artykułów z czasopism oraz inne materiały, których wypożyczenie zgłosili czytelnicy.

Przy składaniu zamówienia należy wypełnić deklarację dotyczącą pokrycia kosztów związanych ze sprowadzeniem dokumentów przez osobę zamawiającą. Zamawiane materiały poddawane są digitalizacji i mogą być udostępniane czytelnikom na zasadach OCOA (One Copy One Access).

Aby złożyć zamówienie należy wysłać maila na adres: [email protected], w którym powinny znaleźć się wszystkie dane bibliograficzne zamawianego dokumentu:

 • Autor, tytuł, miejsce, rok wydania – w przypadku zamawiania książki,
 • Autor, tytuł artykułu oraz dokładny tytuł, rocznik, numer czasopisma,
 • adres instytucji zamawiającej.

Szczegółowe zasady świadczenia wypożyczeń międzybibliotecznych definiują umowy zawarte między bibliotekami a Depozytem Bibliotecznym. Zasady wypożyczeń dla czytelników opisane są tutaj.

W celu efektywniejszego zarządzania katalogami bibliotecznymi oraz ich integracją Fundacja Depozyt Biblioteczny udostępnia sieć partnerską DBN. Członkostwo w sieci jest darmowe.

Jeśli zarządzasz biblioteką i chcesz dołączyć ją do sieci DBN skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Depozyt biblioteczny

O nas

Fundacja Depozyt Biblioteczny jest organizacją pozarządową, której głównym celem jest prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Zajmujemy się rozwojem, promowaniem i upowszechnianiem różnych form czytelnictwa. Do osiągnięcia tego celu powołaliśmy do życia elektroniczną bibliotekę o nieograniczonym zasięgu. Nasza biblioteka integruje systemy biblioteczne z aplikacją czytelniczą, w ramach której zarejestrowani czytelnicy mogą dokonywać wypożyczeń.

Władze fundacji

Władzę w naszej organizacji stanowią dwa organy – Zarząd oraz Rada Fundacji. W obu organach zasiadają najwyższej klasy specjaliści, którzy dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu dają gwarancję jakości.

Artur Kawa, magister zarządzania kulturą, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer kultury, a od 2020 r. współpracuje z Legimi SA jako Opiekun Wydawców i Bibliotek. Wcześniej pracował jako specjalista ds. programowych w Estradzie Rzeszowskiej, gdzie odpowiadał za koordynację działań Rzeszowskiego Inkubatora Kultury.

Ukończył liczne kursy z zakresu księgowości w organizacjach pozarządowych oraz kadrowo-płacowych, a także brał udział w szkoleniach z obszaru ekonomii społecznej.

Jest inicjatorem dwóch fundacji, w których pełni funkcje zarządcze. Na stałe współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

Czynnie uczestniczył w pilotażowych seminariach dotyczących wpływu kapitału społeczno-ekonomicznego na przedsiębiorczość społeczną organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Od 2011 zaangażowany w tworzenie i koordynację społecznej kampanii promującej czytelnictwo o zasięgu krajowym. Laureat nagrody dla najlepszej kampanii PR „Złoty Spinacz” w 2012 roku, laureat I nagrody „Impactor PR” na najlepszą kampanię społeczną 2011 roku, laureat nagrody publiczności w plebiscycie internetowym Kampanie Społeczne 2011 roku, nominowany do nagrody Polskiej Izby Książki „PIKowy Laur” dla najlepszych dziennikarzy promujących czytelnictwo w mediach elektronicznych w 2011 roku oraz nominowany do nagrody „Papierowy Ekran” na najlepszy serwis promujący czytelnictwo w sieci w 2012 roku.

W wolnych chwilach angażuje się w działania woluntarystyczne na rzecz takich akcji, jak „Dziewczyny na Politechniki”, „IT for She”, UEFA EURO czy wraz z Fundacją Edukacyjną Perspektywy organizuje edukacyjne obozy technologiczne dla kobiet.

Jakub Frołow, absolwent bibliotekoznawstwa na UW. Większość zawodowego życia związany z mediami branżowymi (redaktor naczelny „Notesu Wydawniczego” i „Biblioteki Analiz”).

Analityk rynku wydawniczego, dziennikarz i promotor książek. W Legimi od 2015 roku. Odpowiada za współpracę z bibliotekami i wydawcami.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu, marketingu i PR. Praktyk biznesu – pracowała zarówno dla międzynarodowych korporacji (Oriflame), koncernów wydawniczych (Edipresse, Egmont), spółek giełdowych (Grupa ADV SA, obecnie grupa SMT), jak i start up’ów (Mamazone), współpracując z takimi markami jak Disney/Pixar, McDonald’s, BBC, HBO.

Wprowadzała nowe firmy, marki i produkty wydawnicze na rynek. Była prezesem i dyrektorem zarządzającym spółki Think Open, działającej w branży marketingu interaktywnego. Dwukrotnie pełniła funkcję wiceprezesa Polskiego Stowarzyszenia Marketingu (SMB). W latach 2017-2018 zasiadała w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Jest absolwentką filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz London School of Public Relations.

Rocznik 59, urodzony w Sopocie. Od 1989 bibliotekarz w MBP Sopot. Od 1994 do 2020 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Wybickiego w Sopocie.

Od 2021 roku Specjalista ds. wdrażania nowych technologii i przestrzeni bibliotecznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Fan nowych mediów i technologii w zastosowaniach bibliotecznych i nie tylko. Spiritus movens Sopoteki.

Aktywny uczestnik życia konferencyjno-bibliotecznego. Odznaka Zasłużony działacz Kultury z 2004 roku liczne nagrody za działania Biblioteki – Ikar 2018, Mistrz Promocji Czytelnictwa – miejsca medalowe od 2007 do 2015 i wiele innych. Współpracownik czasopisma Topos, Bibliotekarz Lubuski, Autograf. Autor programu wdrożenia czytników PocketBook jako usługi bibliotecznej w Sopocie i Zielonej Górze. Fan fantastyki i historii, rowerzysta, koneser ciężkiej muzy. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch córek.

Depozyt biblioteczny

Nasze projekty

Już niebawem, we współpracy z naszymi partnerami Fundacja uruchomi program stypendialny adresowany do młodych literatów. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych z nich.  Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu, na podstawie oceny Komisji Stypendialnej. Nagrodą jest stypendium w wysokości do 12.000 zł. Ponadto stypendyści zostaną nagrodzeni wydaniem swoich książek.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, po wcześniejszej akceptacji regulaminu.

Szczegóły programu stypendialnego znajdziesz tutaj.

Choć nasza organizacja jest relatywnie młoda, to nasze pomysły są wynikową wielu lat doświadczeń i pracy na rzecz różnych projektów. Obecnie rozwijamy szereg projektów związanych bezpośrednio z działalnością Depozytu Bibliotecznego i będących jednocześnie celami statutowymi Fundacji.

 1. System Zintegrowanych Katalogów Bibliotecznych
  To zadanie polega na wykonaniu wielowymiarowej integracji systemów bibliotecznych (Sowa, Prolib, itd.) dzięki czemu możliwe będzie udostępnianie wybranych zbiorów bibliotecznych każdemu zarejestrowanemu czytelnikowi Depozytu. >>> czytaj więcej…
 2. Depozyt Biblioteczny Network
  Sieć biblioteczna DBN, w założeniu stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz współpracy przy realizowanych kompleksowo projektach bibliotecznych.
 3. Dyskusyjne Kluby Książki On-line 
  W oparciu o wyselekcjonowane rewiry literackich gatunków: obyczajowy, romantyczny, kryminalny, sensacyjny, non-fiction zapraszamy wszystkie chętne osoby do czynnego udziału w panelowych spotkaniach dyskusyjnych. >>> czytaj więcej…

Wszystkie projekty szczegółowo opisane są na naszym blogu.

Nasza fundacja realizuje statutową działalność, również na rzecz pożytku publicznego. Głównymi celami Depozytu Bibliotecznego jest organizacja i prowadzenie Biblioteki  oraz upowszechnianie czytelnictwa. Znaczną część naszej działalności finansujemy ze środków własnych, na które składają się również darowizny. Jeśli uważasz, że nasze działania są ważne, możesz wesprzeć rozwój fundacji i realizowanych przez nią projektów.

pomagam.pl

Lub dokonaj wpłaty przelewem na nasze konto nr

PL 15 1050 1445 1000 0090 3255 8489

Tytułem: wpłata na cele statutowe

Fundacja i biblioteka

Zapisz się do newslettera