.

06 lutego, 2024

Tworzymy platformę, dzięki której animatorzy kultury, edukatorzy, nauczyciele, trenerzy, asystenci i opiekunowie OzN mogą ze sobą w prosty sposób współpracować, wymieniać się doświadczeniami i  najważniejszymi informacjami.

Program edukacji kulturowej Krakowski Archipelag Kultury „Stare=Nowe”, to cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, na które składa się program mentoringowy, cykl warsztatów kompetencyjnych, giełdę projektów oraz zbiór dobrych praktyk, wizyty studyjne jak również mini-konferencję.

Dzięki czynnemu zaangażowaniu w program zyskasz niezbędną wiedzę oraz inspiracje, które pozwolą na samodzielne i profesjonalne przygotowanie mikroprojektów.

Organizatorem programu jest Gmina Kraków, a operatorem bieżącej edycji Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny.

Dlaczego Krakowski Archipelag Kultury?

Bogata baza projektów

W jednym miejscu znajdziesz inspiracje na podstawie dotychczas zrealizowanych i nagrodzonych projektów, których autorkami i autorami byli lokalni animatorzy kultury

Archiwum poprzednich edycji programu

Krakowski Archipelag Kultury to również hub wszystkich edycji, dzięki czemu możesz łatwo wyszukiwać i przeglądać materiały archiwalne

Aktualności

W tym miejscu znajdziesz nadchodzące wydarzenia

Forum dyskusyjne

Miejsce do nawiązywania kontaktów i współpracy z innymi profesjonalistami w dziedzinie edukacji kulturowej.

Program mentoringowy

Dostarcza narzędzi i zasobów, które pomagają w prowadzeniu programów edukacji kulturowej oraz inspirują do twórczego działania animatorów kultury z różnych instytucji i organizacji.

Warsztatownia

Umożliwia animatorom kultury prezentowanie projektów i osiągnięć poprzez rozbudowaną galerię podzieloną na kategorie, ułatwiającą przeglądanie i wyszukiwanie interesujących projektów.

Mikroprojekty

Umożliwia wymianę doświadczeń, zadawanie pytań i dyskusję na temat edukacji kulturowej. Buduje społeczność animatorów kultury i nawiązuje nowe kontakty.

Wizyty studyjne

Dostarcza narzędzi i zasobów, które pomagają w prowadzeniu programów edukacji kulturowej oraz inspirują do twórczego działania animatorów kultury z różnych instytucji i organizacji.

Konferencja

Umożliwia animatorom kultury prezentowanie projektów i osiągnięć poprzez rozbudowaną galerię podzieloną na kategorie, ułatwiającą przeglądanie i wyszukiwanie interesujących projektów.

BookForum

Umożliwia wymianę doświadczeń, zadawanie pytań i dyskusję na temat edukacji kulturowej. Buduje społeczność animatorów kultury i nawiązuje nowe kontakty.

Współpraca międzysektorowa

Rozwój i samodoskonalenie kadr kultury uwzględniać powinno czerpanie z najlepszych źródeł i najbardziej aktualnych trendów, przy jednoczesnym zachowaniu poszanowania kapitału kulturowego zgromadzonego przez społeczeństwo. Wykorzystując bogate doświadczenia partnerów operujących we wszystkich sektorach: biznesowym, samorządowym i pozarządowym, Krakowski Archipelag Kultury edycja 4 “Stare=Nowe” 2024 oferuje beneficjentom pośrednim i końcowym najwyższej jakości działania, które będą wyposażać ich w nową wiedzę, informacje oraz potencjał.

Jednym z priorytetów Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 jest wypracowanie i wdrożenie Programu Edukacji Kulturowej, adresowanego do szerokich grup edukatorów_ek i animatorów_ek kultury pracujących na rzecz interdyscyplinarnie pojmowanej edukacji kulturowej.

Celem programu jest integracja środowisk zajmujących się edukacją kulturową oraz stworzenie przestrzeni kooperacji i rozwoju tej grupy zawodowej poprzez wdrożenie mechanizmu wsparcia łączącego warsztatowe/szkoleniowe podnoszenie kompetencji wraz z rozwojem umiejętności przez samodzielne działania edukacyjne i animacyjne poddane superwizji i mentoringowi.

Grupą docelową są edukatorzy_ki nauczyciele_ki, artyści_tki, instruktorzy_ki, animatorzy_ki zaangażowani w działania instytucji kultury, szkół, młodzieżowych domów kultury, organizacji pozarządowych, placówek pomocy społecznej, miejsc aktywności lokalnej, świetlic środowiskowych i innych podmiotów, które są otwarte na współpracę w zakresie edukacji kulturowej, myślą długofalowo o budowaniu swojej tożsamości wśród odbiorców, pragną nieustająco podnosić jakość i standardy działań w tym zakresie.

Więcej na stronie https://archipelagkultury.pl