Poznaj naszych partnerów – Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie

12 marca, 2024

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie to galeria sztuki i otwarte miejsce spotkań dla osób twórczych i wrażliwych na twórczość artystyczną w różnym wieku. Pomagamy zrozumieć sztukę zarówno dzieciom, młodzieży jak i dorosłym. Działamy poprzez wystawy, warsztaty, rezydencje artystyczne, projekty kulturalne i animację społeczności lokalnych, spotkania i partnerstwa. Dokumentujemy i gromadzimy sztukę współczesną, w tym szczególnie z regionu podkarpackiego. Działamy od 1982 roku.

Do podstawowych celów działalności należy:- prowadzenie galerii;- organizowanie wystaw sztuki współczesnej w Polsce i za granicą;- prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej w zakresie współczesnej twórczości wizualnej;- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej (gromadzenie zbiorów, inwentaryzowanie, zarządzanie i udostępnianie);- tworzenie artystom warunków konfrontacji twórczej, inspirowanie i wymiana doświadczeń;- gromadzenie, dokumentacja i przechowywanie materiałów z życia plastycznego miasta i regionu;- współpraca pomiędzy szkołami i ośrodkami artystycznymi, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sztuką;- współpraca z muzeami, galeriami, instytucjami kultury, w kraju i za granicą.

Galeria gromadzi od chwili powstania kolekcję sztuki współczesnej. Obecnie posiada ponad 500 dzieł sztuki artystów z regionu, kraju i z zagranicy. W kolekcji dominuje malarstwo, ale posiadamy również dzieła graficzne, rzeźbę, rysunek, szkło artystyczne.

Planowanie wystaw odbywa się z dwuletnim wyprzedzeniem i jest związane z oceną proponowanych dzieł przez Kolegium Doradcze przy dyrektorze BWA. Dopiero po akceptacji zachodzi możliwość wystawienia w salach Galerii. W związku z czym, na nadesłane oferty wystawiennicze, BWA odpowie tylko w przypadku jeśli zostaną pozytywnie zaopiniowane przez  Kolegium Doradcze.

Działalność edukacyjna BWA realizowana jest przez organizowane warsztaty, są to m.in. Zajęcia plastyczne i Sensoplastyka®, Mała akademia plastyki, Laboratorium obrazu nieruchomego – gdzie pracujemy nad komiksem, storyboardem i grafiką koncepcyjną, Laboratorium obrazu ruchomego – gdzie zajmujemy się filmem, animacją i animacją poklatkową.

Organizatorem BWA w Krośnie jest Gmina Krosno, jest finansowana przez Samorząd Miasta Krosna.

Nowa siedziba Biura Wystaw Artystycznych na ul. Portiusa 4 została dofinansowana z funduszy Unii Europejskiej w ramach projektu pn. „Modernizacja kamienicy przy ul. Portiusa 4 – powstanie nowej przestrzeni do prowadzenia działalności kulturalnej w Krośnie” zrealizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.4. Kultura.

Do Krosna uczestnicy tegorocznej edycji programu wybiorą się z wizytą studyjną.

#partnerzy #KAK #ArchipelagKultury