Stypendia

Celem programu stypendialnego jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych, młodych twórców i twórczyń. Ze szczególnym uwzględnieniem debiutantów i debiutantek. Zwycięskie osoby wyłaniane są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację, w którym nagrodę stanowi stypendium twórcze w wysokości do 12 tys. zł. Laureaci i laureatki ponadto staną przed szansą wydania swoich powieści przez renomowane wydawnictwo.

Zachęcamy do wysyłania swoich zgłoszeń. Wnioskodawcą może być twórca lub osoba go reprezentująca. Ponadto do udziału w konkursie kandydatów mogą rekomendować uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe oraz publiczne instytucje kultury. Rekomendacje nie są składową częścią wniosku o stypendium, ale mogą wpłynąć na końcową ocenę. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Komisji Stypendialnej. Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są następująco:

• założenia maszynopisu (do 20 pkt.)
• dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
• dotychczasowe publikacje (do 40 pkt.)
• rekomendacje (do 10 pkt.)

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, po wcześniejszej akceptacji regulaminu.