Program stypendialny KDB

19 stycznia, 2022

Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych z nich. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium w wysokości do 12 tys. zł. Ponadto stypendyści zostaną nagrodzeni wydaniem swoich książek.

Młodych twórców do udziału w konkursie mogą rekomendować uczelnie wyższe, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne, przy czym każda z organizacji ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów.