Poznajcie naszego partnera z Sopotu

19 stycznia, 2023

Biblioteka Sopocka to nowoczesna instytucja kultury, w skład której wchodzi 7 filii zlokalizowanych w różnych częściach miasta. Każda filia wyróżnia się i specjalizuje w wybranym obszarze kultury oraz zapewnia dostęp do księgozbioru dopasowanego do jej profilu. W przestrzeniach filii rocznie odbywają się setki wydarzeń: spotkania autorskie, wykłady, debaty, warsztaty pisarskie, spotkania miłośników książek. Biblioteka aktywnie włącza się do budowania oferty kulturalnej miasta. W progach najmłodszej i największej filii — Sopoteki — goszczą wydarzenia Festiwalu Literacki Sopot. Rokrocznie realizuje kilka projektów ministerialnych, w 2022 roku wzięła także udział w 4. Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

Biblioteka stopniowo staje się coraz bardziej dostępną instytucją dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wydarzenia, które gromadzą największą publiczność, są tłumaczone symultanicznie na PJM. W 2021 Biblioteka dołączyła do inicjatywy „Biblioteka przyjazna osobom z autyzmem”; we wszystkich filiach wprowadziła ułatwienia dla osób w spektrum autyzmu, by mogły samodzielnie poradzić sobie w każdej sytuacji. Od stycznia 2023 we wszystkich filiach zostały wyznaczone „ciche dni”, kiedy nie odbywają się żadne wydarzenia i obowiązuje cisza, by osoby ze szczególnymi potrzebami, także w spektrum autyzmu, mogły w komfortowych warunkach skorzystać z zasobów Biblioteki. W 2021 została uruchomiona nowa usługa – „Biblioteka na kółkach” – która zwiększa dostęp do zbiorów bibliotecznych wśród tych mieszkanek i mieszkańców Sopotu, którzy z różnych powodów nie mogą przychodzić do filii osobiście.

Biblioteka współpracuje zarówno na gruncie lokalnym jak i ogólnopolskim z instytucjami kultury i stowarzyszeniami, których wspólnym mianownikiem jest zwiększanie dostępu do kultury, dialog społeczny oraz budowanie poczucia wspólnoty. Biblioteka Sopocka jest miejscem otwartym. Spotykają się w niej przedstawiciele różnych grup społecznych i pokoleń, którzy mogą czuć się jak u siebie. To przestrzeń dialogu i szansa poznania innych ludzi oraz odmiennych punktów widzenia. Egalitarność miejsca, spotkania spraw zwykłych z tymi wyjątkowymi, atmosfera sprzyjająca czytaniu, piękne wnętrza i życzliwi ludzie – to właśnie Biblioteka Sopocka.