Poznaj naszych trenerów – Karol Wittels

19 lutego, 2024
Karol Wittels – socjolog i politolog, absolwent podyplomowych studiów menadżerów kultury SGH, Prezes Fundacji Obserwatorium. Specjalizuje się w badaniach instytucji kultury, uczestnictwa w kulturze oraz realizacji diagnoz lokalnych. Współautor ponad 40 raportów badawczych w obszarze kultury i III sektora. Od kilku lat rozwija narzędzia do planowania strategicznego w sektorze kultury. Współautor kilkunastu dokumentów strategicznych dla samorządów i instytucji kultury. Trener prowadzący warsztaty z zakresu badań i diagnoz, procesów strategicznych, a także fundraisingu i zarządzania projektami. Prowadzi autorskie zajęcia w Instytucie Kulturoznawstwa i School of Ideas na Uniwersytecie SWPS.

Zajęcia prowadzone przez Karola Wittelsa:
  • warsztaty kompetencji miękkich – Mapowanie i diagnoza
  • warsztaty kompetencji miękkich – Trendy

Zapisz się TUTAJ

#mentorka #instruktorka #KAK #archipelagkultury