Poznaj naszych partnerów – Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK

08 marca, 2024
– bo wierzymy, że badania nad kulturą przyczyniają się do jej rozwoju
Naszym celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury oraz wspieranie procesów zarządczych w organizacjach związanych z działalnością twórczą, edukacją kulturalną i z dziedzictwem kulturowym. Chociaż osoby tworzące IBOK są doświadczonymi badaczami, nie skupiamy się tylko na generowaniu wiedzy teoretycznej. Wierzymy bowiem, że zrozumienie problemów z obszaru kultury wymaga koncentracji na praktyce i łączeniu jej z zapleczem badawczym w celu poszukiwania nowych rozwiązań doskonalących procesy tworzenia i upowszechniania wartości estetycznych i kulturowych.
Jak pracujemy?
– w formie stowarzyszenia zrzeszającego badaczy z różnych środowisk i ośrodków, skupionych wokół wspólnej idei.
Intencje zakładania stowarzyszeń są różnorodne, ale zawsze podstawą są ludzie, którzy chcą angażować się we wspólne działania. Tworząc Stowarzyszenie IBOK dążyliśmy do efektu synergii pomysłów, doświadczeń i osobowości, dlatego współpracujemy z pracownikami naukowymi, niezależnymi badaczami, doktorantami i studentami z różnych ośrodków badawczych, którzy chcą prowadzić interdyscyplinarne badania nad kulturą. To, co nas charakteryzuje to otwartość na ludzi i ich różne pomysły, ale także chęć dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem.
Naszym zdaniem nie ma ograniczeń dotyczących tego, co warto badać. Dużą uwagę skupiamy natomiast na metodologii, dlatego chętnie wykorzystujemy różne metody i techniki badawcze, koncentrując się głównie na metodach jakościowych. Obserwując kondycję współczesnej nauki oraz potrzeby sektora kultury testujemy również eksperymentalne podejścia badawcze, a także staramy się opracowywać narzędzia dostosowane do projektowania przyszłości i opracowywania scenariuszy zmian.
Co robimy?
– współpracujemy z organizacjami, które podobnie jak my rozumieją znaczenie badań nad kulturą
Kluczowa dla naszych działań jest współpraca z organizacjami kultury. Podkreślamy słowo „współpraca”, bo prowadząc badania dążymy do budowania partnerskich relacji z organizacjami. Nie chcemy, by proces badawczy zakończył się jedynie pozyskaniem wiedzy teoretycznej. Zależy nam na wspieraniu menedżerów kultury, motywowania ich do w nabycia nowej wiedzy, która pomoże im w codziennej pracy i przyczyni się nie tylko do rozwoju organizacji, ale także ich samych. Dlatego tworzymy przestrzeń dla dyskusji i wymiany doświadczeń.