Dyskusyjne Kluby Książki On-line

14 lutego, 2022

Dyskusyjne Kluby Książki on-line

Czym są kluby dyskusyjne i czym się charakteryzują, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Misją naszej fundacji jest kulturalno-oświatowa działalność na rzecz ogółu społeczeństwa, a głównym celem promowanie, rozwój i upowszechnianie czytelnictwa.

Dyskusyjne Kluby Książkowe On-line to cykliczne i luźne spotkania dla miłośników czytania, poznawania nowych postaci (nie tylko fikcyjnych) oraz obcowania z książkami. Członków DKKO łączy jedno – pasja czytania. Spotkania tematyczne odbywają się raz w miesiącu – w trzech kategoriach:

 • Kryminalny i z dreszczykiem
 • Fantastyczny
 • Niegrzeczny

Podczas każdego spotkania jest miejsce na rozmowę o wrażeniach z przeczytanej lektury, na temat bohaterów literackich i czytelniczego stosunku do nich, czy o wpływie fabuły na bezpośrednie doświadczenia uczestników dyskusji. Ale dyskusje odbywające się w ramach DKKO nie muszą być egzaltowane i podparte argumentami z dziedziny literaturoznawstwa. Najważniejsza jest książka, którą właśnie wspólnie przeczytaliśmy i przemyślenia wraz za tym idące.


Po pierwsze: swoboda wyboru lektury

Nie da się rozmawiać o książkach, ich fabułach i bohaterach, wcześniej ich nie czytając. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni sprzyjającej swobodnej dyskusji i wolnemu przepływowi myśli. Nie narzucamy konkretnych tytułów, choć możemy je zgłaszać w propozycjach. Ostateczny wybór zawsze zależy od Klubowiczów.

Po drugie: swoboda uczestnictwa

Aby uczestniczyć w dyskusjach nie musisz przynależeć do żadnej biblioteki (ale jeśli należysz, to super!). Pamiętaj jednak, że spotkania DKKO odbywają się – choć wirtualnej, to jednak w przestrzeni publicznej. Nie będziemy ich utrwalać, ale jednak w czasie trwania rozmowy, zasięg osiągany za pośrednictwem kanałów social media może być znaczny. Jeśli nie chcesz zabierać głosu w dyskusji, nie musisz tego robić. Możesz być tylko słuchaczem. Zależy nam jednak, by w każdym spotkaniu uczestniczyło 5-10 osób i moderator. Uczestnictwo w dyskusjach jest darmowe.

Ważne jednak są podstawowe zasady:

 • Szanujemy opinie innych
 • Nie oceniamy gustów czytelniczych innych uczestników dyskusji
 • Szanujemy wybór omawianej książki
 • Wszyscy tu obecni są mile widziani i równi sobie
 • Klubowicze mają otwarte głowy na nowe książki i nowych autorów
 • Nie używamy wulgaryzmów i słów powszechnie uznanych za obelżywe
 • Stronimy od wplątywania w dyskusję PRYWATNYCH poglądów politycznych, religijnych i społecznych, nawet jeśli są związane z tematem omawianej książki
 • Spory rozstrzyga moderator

Jeśli chcesz zaprosić swoich znajomych – zawsze patrzymy na to z przychylnością. Należy jednak pamiętać, że część treści DKKO – zwłaszcza możliwość głosowania na książkę miesiąca – dostępne są z poziomu grupy facebookowej.

Po trzecie: cele DKKO

Organizatorem Dyskusyjnych Klubów Książkowych On-line jest Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny, która prowadzi bibliotekę Depozyt Biblioteczny. Naszymi celami statutowymi jest prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej, która polega na rozwoju, promowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa. Cele te realizowane są przez:

 • promowanie czytelnictwa w Polsce i zagranicą
 • promowanie działalności kulturalnej, w tym twórczości polskich autorów, w kraju i zagranicą
 • promowanie i wspieranie młodych autorów
 • organizowanie, a także udział w wydarzeniach kulturalnych z zakresu czytelnictwa w Polsce i zagranicą
 • organizowanie wystaw, koncertów i innych wydarzeń kulturalnych, w kraju i zagranicą
 • upowszechnianie rozwoju edukacji kulturowej i artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów i osób dorosłych, kładących nacisk
  na poprawę kompetencji i świadomości kulturowej
 • fundowanie stypendiów twórczych dla szczególnie uzdolnionych osób, działaczy i start-upów z zakresu kultury

Cele DKKO są zbieżne z wyżej wymienionymi.

Po czwarte: wybór książki

Nie chcemy narzucać docelowego medium, z jakiego będziecie zapoznawać się z treścią książki – może to być tradycyjna książka papierowa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by były to e-booki lub audiobooki. Pamiętaj jednak, by zawsze czytać z legalnych źródeł! Nie pochwalamy piractwa.

 • Każdego miesiąca z puli zaprezentowanych książek wybieramy jedną, którą będziemy omawiać na następnym spotkaniu
 • Książki można zgłaszać za pośrednictwem formularza
 • Moderator dyskusji wskazuje wyselekcjonowaną listę
 • Jeśli wybrana książka nie odpowiada Twoim preferencjom, nie rezygnuj z udziału w dyskusji. Być może następnym razem wybór będzie bardziej trafny
 • W dyskusjach omawianych książek chodzi o wymianę spostrzeżeń i wzajemne poszerzanie horyzontów

Po piąte: moderator dyskusji

Żaden klub dyskusyjny nie może obyć się bez konkretnego wodzireja. Tę funkcję powierzamy moderatorowi dyskusji, który odpowiadać będzie za jej formalny, merytoryczny i techniczny przebieg.

 • Moderatorem może zostać każdy członek naszej grupy. Nie musisz zajmować się zawodowo książkami
 • Głównym zadaniem moderatora jest kształtowanie i podtrzymywanie dyskusji. Pamiętaj, że nie ma jednej interpretacji omawianego tytułu. Należy uszanować, jeśli uczestnicy dyskusji będą odbierać książkę inaczej, niż ty
 • Dyskusja powinna mieć swobodny przebieg, dlatego staraj się nie ciągnąć nikogo za język. Pamiętaj jednak, by reagować, jeśli jej bieg zaczyna wykraczać poza ustalone normy

Po szóste: tematyka spotkań

Na bieżącym etapie prezentujemy Wam trzy rewiry dyskusyjne: Fantastyczny, Kryminalny i z Dreszczykiem oraz Niegrzeczny.

Zapraszamy do naszych grup klubowych DKKO na facebooku

 1. DKKO | Tu się rozmawia o fantastyce >>> dołącz
 2. DKKO | Tu się rozmawia o książkach kryminalnych >>> dołącz
 3. DKKO | Tu się rozmawia o niegrzecznych książkach >>> dołącz

Pamiętaj, aby zapoznać się z regułami platformy oraz prostymi zasadami uczestnictwa w grupie.

Po siódme: regularne spotkania

Spotkania realizowane w ramach DKKO powinny odbywać się regularnie. Sugerujemy, by odbywały się one z częstotliwością co miesiąc dla każdego tematu. Siłą DKKO jest minimalizacja ograniczeń w dostępie – nie wymagamy od Was specjalnej przestrzeni. Wystarczy Wam dowolne urządzenie ekranowe z dostępem do Internetu, posiadające kamerę, mikrofon oraz głośniki (przy czym kamera i mikrofon nie są obowiązkowe dla osób uczestniczących w dyskusji biernie).

Podczas spotkań możecie czuć się swobodnie, spożywać przekąski i pić napoje (byle nie wyskokowe). Czujcie się jak u siebie w domu (bo prawdopodobnie z niego będzie się z nami łączyć).

W ramach spotkań dyskusyjnych dopuszczamy możliwość zapraszania gości specjalnych – np. Waszych ulubionych autorów, przedstawicieli rynku książki, aktorów, muzyków i inne, interesujące osoby ze świata kultury i literatury.

Po ósme: polityka prywatności oraz RODO

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Krajowy Depozyt Biblioteczny z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 49. Szczegóły związane z polityką prywatności i ochroną danych osobowych możecie znaleźć w tym dokumencie.